Są takie dni kiedy wszystko zbiera się- eksjuzimła- do kupy i wali we mnie jak w worek z kartoflami, a ja nawet gardy nie mogę ustawić gdyż mam opadnięte ręce z powodu, że mam powyżej. Poza tym, jeden siniak więcej, jeden mniej różnicy nie stanowi. I, żeby nie było, żem gołosłowna kilka zdarzeń oraz…